Mama córce, kobieta kobietce

„Aktywne mamy- świadome swojej płodności nastolatki”
– przyjęto skróconą nazwę „Mama córce- kobieta kobietce”

Projekt „Aktywne mamy – świadome swojej płodności nastolatki” realizowany jest od lipca 2019 roku do listopada 2020 roku przez Instytut Naturalnego Planowania Rodziny według metody prof. J. Rötzera www.iner.pl. Inicjatywa została sfinansowana przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 www.niw.gov.pl.

Projekt ma na celu stworzenie przestrzeni do rozmowy mamy i córki na tematy związane z płciowością i dojrzewaniem. Celem jest tak wesprzeć mamę (bądź bliską ciocię, mamę chrzestną) 10-12 letniej dziewczynki, by porozmawiała ze swoją córką wchodzącą w okres dorastania o tym, jak będzie zmieniało się jej ciało, o pojawieniu się pierwszej miesiączki, higienie, pięknie funkcjonowania kobiecego cyklu, dojrzewaniu i płodności. Przy tworzeniu zestawu materiałów edukacyjnych i metodyki pracy postawiono na merytoryczność przekazu i atrakcyjność formy, by pomóc mamie zachwycić córkę pięknem jej własnej kobiecości.

Rekrutację mam zainteresowanych włączeniem w projekt przewiduje się od lipca 2020 roku. Informacje oraz zapisy na stronie www.mamacorce.iner.pl w zakładce Formularz zapisów.